ဓမ္မသီချင်း_ချီးမွှမ်းကိုးကွယ်မည် (mp3)

Audio file

001 သန့်ရှင်းသောနာမတော်

Audio file

၀၀၂. ကြီးမြတ်သောသခင်

Audio file

၀၀၃ နိုင်ငံတော်ကိုအရင်ရှာလော့

Audio file

၀၀၄. အသက်တာကို ဆက်ကပ်ပါ၏

Audio file

၀၀၅. ငါ့၀ိညာဉ်သည် ကိုယ်တော်ကို ငတ်မွတ်၏

Audio file

၀၀၆. သူ့မေတ္တာသာ

Audio file

၀၀၇. ကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းမည်

Audio file

၀၀၈. ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏အလင်းဖြစ်သည်

Audio file

၀၀၉. သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိ၏

Audio file

၀၁၀. ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို စုရုံးလေပြီ

Audio file

၀၁၁. ကျေးဇူးတင်ပါ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.