ကရင်နီပြည်နယ် အထူးစုံစမ်းရေးကော်မီရှင်၏ အစီရင်ခံစာ

ကရင်နီပြည်နယ် အထူးစုံစမ်းရေးကော်မီရှင်၏ အစီရင်ခံစာ သည်  ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၅၀ ၀န်းကျင်က ကယားလူထုတို့ ကရင်နီမှ ကယားသို့ အမည်ပြောင်းလဲလိုသော ဆန္ဒကို အစီရင်ခံ တင်သွင်းခဲ့သောသမိုင်းမှတ်တမ်း၀င် စာအုပ်တစ်အုပ်ပင် ဖြစ်သည်။

Primary for Report of Karenni (Kayah) State 1950.jpg