ကယားစာပေအခြေခံ

ဤကယားစာပေအခြေခံစာအုပ်သည်နိုင်ငံတကာသုံး အင်္ဂလိပ်-လက်တင်းအက္ခရာကိုအခြေခံထားသောကြောင့် ကယားဘာသာစကား လေ့လာသင်ယူရာတွင် လွယ်ကူစေရာ အထောက်အကူပြုသည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုလည်းမျှော်လင့်ပါသည်။

Primary pic for Kayah Basic literacy.jpg