Kayǎ Tè̤cò́bè̌ ná Tè̤irǒ aLi

Downloads: 
  • File icon Kayǎ Tè̤cò́bè̌ ná Tè̤irǒ aLi
    Download View6.78 Mega Bè́

Kayǎ Tè̤cò́bè̌ ná Tè̤thávi aLi yětôba ma ǔ me̤hte bí ana 2012 nuôrò́ pè̤ thè́lè̤ ná thǐ kí nò̌e rò́ a kí bwío dố thǐ nyě thyáphú thǐ kí irǒ htuthè́ ná cò́bè̌htya Byacè.

Pirmary for Kayah Prayer Book.jpg